ss_blog_claim=d6f0727c693f11e32c6623835ef02ab7

Thursday, February 09, 2012

Love Her - A poem in 3 languages

Kabang Atyu Ya Pa
neng Roy dela Cruz


Talnan me gamat kabang abe me pa
E ka sasawang sasabing “Kaluguran da ka”
Uling potang ala ne, malaut ne keka
E na na ka damdaman, adyang gulisak ka pa

Kareng penandit atin e pamikakaintindi
Patse atin kang ikit e masanting nang ugali
Karetang panaun a mimwa ka o mikapali
Pantunan mu ngan iti potang ika nang dili

Anya pakalawen me timan nang makayama
Kaulan meng anting e ne maybug mangisnawa
Sukat mung iparamdam kabang atyu ya pa keka
Ing kekang lugud a tune ampong alang kapupusan

------------------------
January 30, 2012
12:30 p.m.Love Her While You Can

by Roy dela Cruz

Hold her hands, she might not stay for long
Take every chance to say “I love you so”
For when she’s gone and out of your reach
No amount of crying can reach where she is

Those times when you’re having misunderstandings
Or you see some habits not to your liking
The times when she drives you out of your wit
Well, guess what? You’re going to miss them too

So, behold her and her lovely smile
Embrace her as if saying “I’ll never let you go”
Shower her with affection while you can
Make her feel a love that will last till the end of time

--------------------
January 30, 2012
1:00 p.m.


Habang Kapiling Pa Siya
ni Roy dela Cruz

Hawakan mo ang kanyang mga kamay
Ibulong kung gaano mo siya kamahal
Samantalahin ang pagkakataon habang kapiling siya
Dahil umiyak ka man, di niya ito maririnig ‘pag siya’y wala na

Ang mga tampuhan o di pagkakaunawaan
Sa inyong mga hindi magkatugmang ugali
Ang mga walang katapusang away-bati
Maalala mo lahat yun… kasabay ng mapait na ngiti

Kaya’t ‘wag kang magsawang tumingin sa kanyang ngiti
Yakapin mo siya nang mahigpit sa bawat saglit
Huwag sayangin ang bawat sandaling siya’y kapiling
Iparamdam na habangbuhay mo siyang mamahalin

-----------------------
January 30, 2012
1:38 p.m.


So love her... just love her...

No comments:

Share this post